Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες
πληροφορίες η ελάτε στο χώρο μας για να γνωριστούμε
και να συζητήσουμε για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν!

7ο χιλιόμετρο Σερρών-Θεσσαλονίκης
23210 75000
info@stamtsios.gr